Skip to main content

Huvikaitse=programm

Huvikaitse­programm

Teenuste osutamise kõrval teeb Eesti Pagulasabi ka aktiivselt huvikaitset. Seisame pagulaste õiguste ja heaolu eest nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Koondame järjepidevalt pagulastelt saadud tagasisidet nii heade praktikate, kitsaskohtade kui ka süsteemsete rikkumiste kohta. Kui saame aidata kaasa pagulaste probleemide lahendamisele, siis teeme seda.

Anna teada pagulaste õiguste rikkumisest meie meilile või infotelefonile +372 5881 1311

Rohkem infot programmi kohta: protection@pagulasabi.ee 

Pilt
2 year old boy hugs mom in a beach

Tegevussuunad

Kaitsesaajate õiguste seire

Huvikaitseprogrammi üks olulisemaid tegevusi on pagulaste rahvusvahelise kaitse pidev jälgimine. Kogume kogukonna meeskonnaga järjepidevalt ja süsteemselt pagulastelt tagasisidet nii kitsaskohtade kui ka süsteemsete rikkumiste kohta.

Kogukonna nõukogud

Kogukondade nõukogud on Gruusia pagulaste ja riigi sees ümberasustatud isikute mitteametlikud esindusorganid. Kogukondade nõukogud hindavad kogukondade vajadusi, pakuvad foorumit lahenduste leidmiseks ja platvormi õiglase ja kaasava poliitika ja teenuste vajaduste ja soovituste väljendamiseks nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil.

Huvikaitse sekkumised

Info mitmekülgne ja järjepidev kogumine on oluline, et saaksime pagulaste heaolu ja õiguste eest seista, tehes vastavasisulisi järelpärimisi või pöördumisi relevantsetele institutsioonidele, osaledes kohtumistel või võrgustikes (sh rahvusvahelistes), seaduseelnõudele arvamusi koostades ning poliitikakujundamises kaasa lüües, jne.

Riigid, kus antud programm tegutseb:

Asutamisest saadik (2001) on Eesti Pagulasabi üks peamistest tegevusvaldkondadest olnud huvikaitse. Me seisame pagulaste õiguste ja heaolu eest nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel kooskõlas organisatsiooni mandaadi, prioriteetide ja programmidega.

Meie üks olulisemaid tegevusi on järjepidev pagulaste õiguste täitmise monitoorimine ehk rahvusvahelise kaitse seire. Me kuulame tähelepanelikult, mida pagulased meile räägivad. Koondame järjepidevalt ja süsteemselt pagulastelt tagasisidet nii kitsaskohtade kui ka süsteemsete rikkumiste kohta. Kui saame aidata kaasa pagulaste probleemide lahendamisele, teeme seda.

Pagulaste huvide eest seistes on Eesti Pagulasabi oma tegutsemise vältel teinud valitsusele ja Riigikogule arvukaid ettepanekuid, kommenteerinud seaduseelnõusid, korraldanud konverentse ja koostanud varjupaigavaldkonda puudutavaid raporteid. Mõtleme kaasa ja avaldame oma arvamust. Vaidleme, kui kavandatavad seadusandlikud muudatused ei ole kooskõlas pagulaste huvidega.

Huvikaitseprogrammi raames teeme tihedat koostööd nii omavalitsuste kui ka riiklike institutsioonidega. Samuti teiste inimõiguseid kaitsvate organisatsioonidega Eestis ning Euroopa pagulasorganisatsioonide katusorganisatsiooni Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukoguga (European Council on Refugees and Exiles).

Soovid panustada?

Kas sa soovid midagi teisiti teha? Võta meiega ühendust ning liitu Eesti Pagulasabiga! Saa osa tööst, mida teeme üle maailma. 

Contact Us
Have questions or suggestions? Please fill out the contact form
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.